top of page

IZGRADNJA INDIVIDUALNIH KAPACITETA

Uloga ICB programa je da podrži i razvije vještine i znanje samozastupanja osoba sa invaliditetom. To radimo kroz rad sa osobama sa invaliditetom, njihovim porodicama i starateljima koji ih podržavaju, fokusirajući se na razvijanje vještina samozastupanja i kako oni to znanje/vještine mogu prenijeti drugima ili ih koristiti da pomognu drugima da se zalažu za svoja prava.

Takođe radimo sa ključnim zainteresovanim agencijama i organizacijama koje podržavaju osobe sa invaliditetom da razviju samozastupanje i da ih osnažimo da koriste to znanje kako bi pomogli drugima sa invaliditetom. Cilj je stvaranje kapaciteta zajednice u zajednicama za podršku osobama sa invaliditetom i osobama sa invaliditetom i edukacija unutar zajednice kroz zalaganje za ravnopravnost i prava.

Putem DRAS platformi društvenih medija, pružanja radionica, informativnih sesija i Outreach klinika, biće obezbeđeni resursi koji će omogućiti i ohrabriti osobe sa invaliditetom, njihove porodice i staratelje da se samozalažu i promovišu samozastupanje.

Ovaj program se realizuje kroz Outreach Clinics na Limestone Coast-u i Riverland-u i kroz interakciju licem u lice sa grupama u zajednici i zainteresovanim stranama u tim oblastima i većim gradom Adelaide.

Kolaž za ICB web stranicu.png
bottom of page