top of page

Disability Rights
Advocacy Service Inc

O nama

Služba za zastupanje prava osoba sa invaliditetom je društvena organizacija koju vode naši članovi i naš odbor koji čine osobe sa invaliditetom. Mi smo dio nacionalne mreže organizacija za zastupanje osoba sa invaliditetom koje finansira australska vlada preko Odeljenja za socijalne usluge.

Šta mi radimo

​Naši zastupnici slušaju osobe sa invaliditetom i uče od njih, kako bismo zajedno sa njima radili na promovisanju i odbrani njihovih ljudskih prava. To znači pomoći osobama sa invaliditetom da pošteno dobiju. To znači pomoći osobama sa invaliditetom da uživaju u svim stvarima na koje imaju pravo – u svim stvarima kojima može pristupiti osoba koja nema invaliditet.

Naša lokacija

Služba za zastupanje prava osoba sa invaliditetom ima tri kancelarije u Južnoj Australiji:

 

Naša kancelarija u Brooklyn Parku predstavlja ljude koji borave u većoj metropoli Adelaide,

Mount Barker, Adelaide Hills i Murray Bridge.

Sa sjedištem u Mount Gambieru, naša služba Limestone Coast pomaže ljudima širom jugoistočne regije i regije Coorong. 

 

Ljudi koji žive u regiji Riverland mogu pristupiti našoj kancelariji Riverland, koja se nalazi u gradu Berri.

Naša misija

Zaštita i promocija prava i interesa osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i staratelja. To radimo kroz naša četiri vladajuća principa:

  1. Osobe sa invaliditetom imaju ista prava kao i ostali članovi australijske zajednice.

  2. Osobe sa invaliditetom treba da budu u stanju da održavaju i razvijaju svoju kulturu bez predrasuda ili nedostataka i treba ih ohrabriti da razumeju i prihvate druge kulture.

  3. Osobe sa invaliditetom treba da budu u mogućnosti da dobiju usluge neophodne kako bi im omogućile da ostvare svoj maksimalni potencijal kao članovi zajednice.

  4. ​Osobe sa invaliditetom imaju pravo da učestvuju u donošenju odluka koje utiču na njihove živote i da primaju usluge na način koji dovodi do najmanjeg ograničenja njihovih prava i mogućnosti.

bottom of page