top of page

Hvala što ste kontaktirali DRAS. Zahtjevi za usluge zastupanja su trenutno veoma traženi i iako nam je vaša stvar važna, ne možemo garantirati da vam možemo pomoći u vezi s vašim predmetom. Svi zahtjevi za zastupanje se razmatraju u našem procesu prijema.

Kopija naše politike privatnosti može se pristupiti putem naše web stranice ovdje.

Ovaj obrazac za prijem je neophodan kao dio procesa prijema u DRAS za pitanja koja zahtijevaju kontinuirano zagovaranje.  Ako imate pitanje o problemu za koji neće biti potrebno stalno zagovaranje i brz odgovor može vam pomoći da riješite svoj upit, idite na Charlie the Virtual Advocate i pošaljite svoje pitanje.  Odgovor ćete dobiti u roku od 24 sata.  Pratite link ovdje.

bottom of page