top of page

Vận động chung

Vận động Cá nhân NDAP –
bao gồm các khiếu nại của Centrelink

Chương trình vận động cá nhân của chúng tôi đại diện cho mọi người trên cơ sở trực tiếp để giải quyết các mối quan tâm cá nhân của họ.

Những người ủng hộ của chúng tôi sẽ làm việc với người khuyết tật, gia đình, người giám hộ và/hoặc cộng sự quan trọng của họ theo cách hỗ trợ mong muốn của họ trong việc giải quyết vấn đề.

Những người ủng hộ của chúng tôi không bao giờ tiếp quản và đưa ra quyết định thay cho người khuyết tật hoặc quyết định điều gì là 'tốt nhất' cho họ.

Họ sẽ không thuyết phục người khuyết tật rằng họ nên ‘làm quen’ với ít hơn một người không khuyết tật.

Họ không giả vờ như các vấn đề không tồn tại và họ khuyến khích và hỗ trợ người khuyết tật được trao quyền; để làm những gì họ có thể cho mình.

Tiếng nói của khách hàng là cốt lõi của tất cả các dịch vụ của chúng tôi.

Điều này có thể liên quan đến lời khuyên về cách bào chữa cho chính bạn hoặc đại diện cho bạn qua cuộc gọi điện thoại, thư hoặc hỗ trợ thông qua các thủ tục pháp lý như tòa án và các phiên điều trần SACAT (Tòa án Dân sự và Hành chính SA) khi thích hợp. Những người ủng hộ DRAS cung cấp kiến thức chuyên môn để hỗ trợ người khuyết tật đạt được các quyền của mình và có tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Các vấn đề khác mà những người ủng hộ của chúng tôi có thể trợ giúp bao gồm:

 • Giáo dục và học tập

 • Nhà ở 

 • Thiết bị

 • Dịch vụ hỗ trợ

 • Truy cập vào cơ sở và chương trình

 • Doanh nghiệp bị đối xử bất công

 • vấn đề của Centrelink

Đủ điều kiện cho việc vận động cá nhân

 

 • Bạn phải có một khuyết tật.

 • Bạn phải sống ở Nam Úc tại một trong các khu vực dịch vụ của chúng tôi là khu vực đô thị Adelaide, Đồi Adelaide và Cầu Murray, hoặc Đông Nam SA và Coorong hoặc Riverland.

 • Bạn phải trải qua sự phân biệt đối xử, lạm dụng hoặc bỏ bê.

LỜI KHIẾU NẠI CENTRELINK

 • DRAS hỗ trợ nhiều người khiếu nại các quyết định của Centrelink mà họ cho rằng có thể sai. Điều này có thể bao gồm việc đủ điều kiện nhận DSP, các khoản nợ và nghĩa vụ từ chối trả cho họ Trợ cấp Hỗ trợ Người khuyết tật. Những người ủng hộ của chúng tôi không thể nộp đơn xin trợ cấp Centrelink cho bạn, nhưng chúng tôi có thể giúp bạn hiểu các quyền của mình và đảm bảo rằng mọi thứ đều có thể tiếp cận được. Chúng tôi có thể giúp bạn hiểu các quy trình hoặc khiếu nại bất kỳ quyết định nào mà bạn cho là không chính xác hoặc không công bằng.​

 • Nếu bạn đã nộp đơn và bị từ chối, càng sớm càng tốt, bạn nên viết vào lá thư bạn nhận được 'Tôi yêu cầu một nhân viên đánh giá được ủy quyền xem xét lại việc từ chối này'. Bạn cần phải ký tên, ghi ngày và giữ một bản sao cho chính mình. Sau đó mang thư đến văn phòng Centrelink và nộp ở đó. Hãy đảm bảo rằng họ đưa cho bạn biên lai nhận thư hoặc đóng dấu vào bản sao mà bạn đã tự làm. Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một mẫu đơn. Vui lòng xem liên kết - viết trên thư có tác dụng nhưng bạn cũng có thể thực hiện theo nhiều cách khác.

 • Nếu và khi bạn nhận được một lá thư khác thông báo rằng quyết định đã bị từ chối, hãy liên hệ với DRAS và chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi có thể chỉ định ai đó đánh giá trường hợp của bạn và có thể giúp bạn khiếu nại lên Tòa phúc thẩm hành chính (AAT).  Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập trang Tài nguyên của chúng tôi và tìm kiếm Trợ cấp Hỗ trợ Người khuyết tật.

Lương hưu hỗ trợ người khuyết tật
Hướng dẫn thông tin

Trợ cấp Trợ cấp Khuyết tật Từng bước

bottom of page