top of page

KHIẾU NẠI NDIS

XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH CỦA AAT
 
Nếu bạn định nộp đơn lên Tòa Phúc thẩm Hành chính (AAT) để xin xem xét lại quyết định của NDIS, xin lưu ý rằng bạn phải nộp đơn xin xem xét trong vòng 28 NGÀY sau khi bạn nhận được quyết định từ NDIA (Cơ quan) .
 
Vui lòng truy cập trang web AAT để biết chi tiết về cách nộp đơn đăng ký của bạn trong thời hạn 28 ngày.

KHIẾU NẠI NDIS

Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIS) là cách thức hỗ trợ được tài trợ cho người Úc khuyết tật, gia đình họ
và người chăm sóc. 

 

NDIS giúp người khuyết tật: 

  • truy cập các dịch vụ và hỗ trợ chính thống

  • tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng

  • duy trì các thỏa thuận hỗ trợ không chính thức

  • nhận được sự hỗ trợ hợp lý và cần thiết được tài trợ, bao gồm các liệu pháp và thiết bị

 

Hỗ trợ từ NDIS không phải là phương tiện được kiểm tra và không có tác động đến hỗ trợ thu nhập như Trợ cấp Hỗ trợ Người khuyết tật và Trợ cấp Người chăm sóc.

 

NDIS có một kênh YouTube nơi bạn có thể xem nhiều video dễ theo dõi về cách hoạt động của NDIS và ý nghĩa của nó đối với bạn: 

Chúng ta có thể làm gì?

 

Kế hoạch NDIS của bạn có phù hợp với bạn không?

 

Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia có thông báo với bạn rằng bạn không đủ điều kiện nhận các dịch vụ do NDIS tài trợ không?

 

Chúng tôi có thể giúp bạn nộp đơn xin xem xét lại quyết định hoặc chúng tôi có thể giúp bạn kháng cáo toàn bộ lên Tòa Phúc thẩm Hành chính (AAT).   Centrelink của chúng tôi và Tờ thông tin AAT sẽ cung cấp cho bạn thông tin có giá trị về cách thức hoạt động của Tòa Phúc thẩm Hành chính.

 

Ai đủ điều kiện?

Bất kỳ ai đã nộp đơn đăng ký kế hoạch hỗ trợ từ NDIS và không hài lòng với kết quả.

 

Thông tin thêm: thông tin, biểu mẫu, phiên bản dễ đọc và âm thanh có tại đây từ Sở Dịch vụ Xã hội.

bottom of page