top of page

Nói ngôn ngữ của bạn

DRAS đã hợp tác với chương trình Nói ngôn ngữ của bạn của Hội đồng Cộng đồng Đa văn hóa Nam Úc để sản xuất một loạt podcast bằng bảy ngôn ngữ khác nhau với sự góp mặt của Giám đốc điều hành của chúng tôi, David McGinlay.

DRAS cam kết quảng bá bằng nhiều ngôn ngữ nhất có thể về các dịch vụ mà nhóm chúng tôi cung cấp.

​Chương trình Nói Ngôn ngữ của Tôi (Khuyết tật) được tài trợ bởi Bộ Dịch vụ Xã hội Liên bang và được Hội đồng Cộng đồng Dân tộc NSW tự hào cung cấp với tư cách là cơ quan chủ trì hợp tác với tất cả các cộng đồng Dân tộc và Lãnh thổ ở Tiểu bang và Lãnh thổ. Hội đồng cộng đồng đa văn hóa trên khắp nước Úc.

Speak Your Language - Vietnamese Translation
00:00 / 11:02
Speak Your Language Hindi Translation
00:00 / 17:02
Speak Your Language - French Translation
00:00 / 16:31
Speak Your Language - Punjabi Translation
00:00 / 16:14
Speak Your Language -Arabic Translation
00:00 / 15:14
Speak Your Language - Mandarin Translation
00:00 / 17:22
Speak Your Language- Cantonese Translati
00:00 / 16:10
bottom of page