top of page

Exciting News

We are excited to announce that DRAS have been successful in receiving a new grant to deliver the ICB Program and new details of the program, commencing 1 July 2024, will be coming to the website soon.  

XÂY DỰNG NĂNG LỰC CÁ NHÂN

Vai trò của Chương trình ICB là hỗ trợ và phát triển các kỹ năng và kiến thức tự vận động của người khuyết tật. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua làm việc với người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc họ, những người hỗ trợ họ, bằng cách tập trung phát triển các kỹ năng tự vận động và cách họ có thể truyền đạt kiến thức/kỹ năng đó cho người khác hoặc sử dụng nó để giúp người khác vận động cho quyền lợi của họ.

Chúng tôi cũng làm việc với các cơ quan và tổ chức có liên quan quan trọng hỗ trợ người khuyết tật phát triển khả năng tự vận động và trao quyền cho họ sử dụng kiến thức đó để hỗ trợ người khuyết tật khác. Mục tiêu là tạo ra năng lực cộng đồng trong các cộng đồng hỗ trợ người khuyết tật và khuyết tật cũng như giáo dục trong cộng đồng thông qua vận động cho quyền bình đẳng và quyền lợi.

Thông qua các nền tảng truyền thông xã hội DRAS, việc cung cấp các buổi hội thảo, phiên thông tin và Phòng khám Tiếp cận cộng đồng, các nguồn lực sẽ được cung cấp để tạo điều kiện và khuyến khích người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc của họ tự vận động và thúc đẩy việc tự vận động.

Chương trình này đang được thực hiện thông qua Phòng khám Tiếp cận cộng đồng ở Bờ biển Đá vôi và Riverland cũng như thông qua sự tham gia trực tiếp với các nhóm cộng đồng và các bên liên quan ở những khu vực đó và khu đô thị lớn hơn Adelaide.

3
Sarah, Tegan, Phoebe
2
Bob and Sarah
IMG_6212 (002)
DRAS DALE Group shot
Mark & Tegan
bottom of page