top of page

Cảm ơn bạn đã liên hệ với DRAS. Yêu cầu dịch vụ bào chữa hiện đang có nhu cầu cao và mặc dù vấn đề của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về vấn đề đó. Tất cả các yêu cầu vận động đều được xem xét trong quá trình tiếp nhận của chúng tôi.

Bản sao chính sách quyền riêng tư của chúng tôi có thể được truy cập thông qua trang web của chúng tôi tại đây.

Biểu mẫu tiếp nhận này được yêu cầu như một phần của quy trình tiếp nhận DRAS đối với các vấn đề cần vận động liên tục.  Nếu bạn có câu hỏi về một vấn đề không yêu cầu vận động liên tục và phản hồi nhanh có thể giúp bạn giải quyết thắc mắc của mình, vui lòng truy cập Charlie the Virtual Advocate và gửi câu hỏi của bạn.  Bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ.  Theo liên kết ở đây.

bottom of page